گیتار کلاسیک یاماها(CG.150.sa)

دست دو

اندازه 4/4، جنس صفحه رویی صنوبر، جنس صفحه پشتی و کناری مرانتی می باشد، کاملا سالم و تمیز و نو همراه با کیف


البرز
۲۵ روز پیش

قیمت: ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
گیتار کلاسیک یاماها(CG.150.sa) دست دو