پیانو سمیک اکوستیک -131

دست دو

پیانو SAMICK - WSU131MD
سفارش اروپا - کم کار
رنگ: Rose Wood پولیشی سفارشی
دارای بلندترین ارتفاع 131 سانتی متر میباشد که صدا را رساتر و بلندتر و با کیفیت بیشتری تولید میکند به دلیل اینکه طول سیم بلندتر است
دارای درب هیدرولیک.کوک ها به موقع انجام شده است.
خراسان رضوی
۳ ماه پیش

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو سمیک اکوستیک -131 دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی