پیانو آکوستیک مسکو روسی

دست دو

ارتفاع 121 مکانیزم و اکشن عالی، قیمت خیلی پایین گذاشتم، پول یه پیانو برقیه، با این قیمت پیانو آکوستیک به این سالمی پیدا نمیشه
تهران
۲ ماه پیش

قیمت: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو آکوستیک مسکو روسی دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی