پیانو یاماها ju 109

دست دو

استفاده نشده
دارای کاور
کوک به موقع توسط باربد انجام شده
فارس
۳ ماه پیش

قیمت: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو یاماها ju 109 دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی