پیانو آکوستیک یاماها JX113CP

دست دو

پیانو در حد نو که تنها ۲ سال استفاده شده و یکبار کوک شده است و ۳ سال بدون استفاده در پوشش نگهداری شده است.


البرز
۲ ماه پیش

قیمت: توافقی
پیانو آکوستیک یاماها JX113CP دست دو