پیانو یاماها u1 ژاپن

دست دو

پیانو یاماها u1 . ساخت ژاپن . مشکی . ساز بسیار کم کار و سالم هست و در شرایط مناسب نگهداری شده است
خراسان رضوی
۲ ماه پیش

قیمت: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو یاماها u1 ژاپن دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی