پیانو یاماها U1 ژاپن

دست دو

بسیار خوش صدا به همراه تاچ دست نواز
اکشن و دک سالم
لطفا فقط خریدار واقعی و مصرف کننده تماس بگیرد
تهران
۲۹ روز پیش

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو یاماها U1 ژاپن دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی