پیانو اکوستیک یاماها

دست دو

پیانو اکوستیک yamaha u3
تمام اجزا و قطعات پیانو کاملا سالم
به شرط کارشناسی خودتان
تهران
۲ ماه پیش

قیمت: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو اکوستیک یاماها دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی