پیانو moco p-650

دست دو

تنها مشکلی ک دارد کمی بعضی از کلید های پیانو صدا میدهند گ با یک سرویس درست خواند شد
اصفهان
۳ ماه پیش

قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو moco p-650 دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی