پیانو دیجیتال یاماها

دست دو

پیانو دیجیتال یاماها
yamaha p 70
با پدال و ادابتر
ارسال هم میکنم
فقط تماس
تهران
۳ ماه پیش

قیمت: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو دیجیتال یاماها دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی