پیانو دایناتون

دست دو

پیانو دایناتون slp250پیانو تمیزیه خریدم ولی زیاد باهاش نتونستم کار کنم به علت مهاجرت میخوام بفروشم
تهران
۳۰ روز پیش

قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو دایناتون دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی