پیانو دیجیتال دایناتون slp50

دست دو

کاملا نو
هنوز از گارانتیش مونده
هنوز برچسباش هست- صدای عالی
تهران
۴ ماه پیش

قیمت: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو دیجیتال دایناتون slp50 دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی