پیانو کرگ LP380

دست دو

پیانو کرگ LP380
خودم 8 ماه پیش خریدم، بدون استفاده بوده
قیمت نو این پیانو 49 میلیون تومان هست.
خوزستان
۳ ماه پیش

قیمت: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو کرگ LP380 دست دو