پیانو دیجیتال کرگ LP-380

دست دو

پیانو در حد نو ،6 ماه کار کرده
تهران
۱ ماه پیش

قیمت: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو دیجیتال کرگ LP-380 دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی