پیانو دیجیتال کرگ سه پداله dx170

دست دو

پیانو تمیز و کم کار بوده کلاویه ها سنگین action hammer خروجی aux و midi سه پداله
اصفهان
۱ ماه پیش

قیمت: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو دیجیتال کرگ سه پداله dx170 دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی