پیانو کورگsp-170s

دست دو

پیانو سالم و تمیز ،کم کارکرددر حد مبتدی تا متوسط. پیانو مال دخترم بوده شاید یکسال هم کار نکردباهاش و از اون موقع به طور کامل پیانو خوابیده بوده.
بوشهر
۲ ماه پیش

قیمت: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو کورگsp-170s دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی