پیانو m110 کروزویل

دست دو

پیانو در حد نو بود و با نو هیچ فرقی نداره کارتون و تمام لوازم موجوده


کرمانشاه
۲۲ روز پیش

قیمت: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو m110 کروزویل دست دو