پیانو دیجیتال دیواری

دست دو

تماما چوب راش و ریشه گردو قطعات داخلی یاماها رنگ پولیش عسلی


تهران
۱۶ روز پیش

قیمت: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو دیجیتال دیواری دست دو