پیانو دیجیتال یاماها

دست دو

مدل p-45
یک پداله
سالم و بسیار تمیز
تازه خریدارu0649 شده
فروش به علت مهاجرت
همراه با پایه چوبu0649 و صندلu0649
تهران
۲۷ روز پیش

قیمت: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو دیجیتال یاماها دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی