پیانو یاماها p45 با پایه و صندلی

دست دو

پیانو با پایه و صندلی هست کلا برای تزئین در خونه بوده و استفاده نشده
خراسان رضوی
۴ ماه پیش

قیمت: ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
پیانو یاماها p45 با پایه و صندلی دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی