پیانو P45 Yamaha

دست دو

پیانو دیجیتال پی u0664u0665 یاماها . u0668u0668 کلاویه . u0666وات . u0667اوکتاو . با قابلیت داشتن u0661u0660 صدا متفاوت . دارای پدال . شاید u0661u0663 .u0661u0664 ساعت فقط نواخته شده است. فوق العاده تمیز .
خراسان رضوی
۱ ماه پیش

قیمت: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو P45 Yamaha دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی