پیانو در حد نو

دست دو

پیانو یاماها 45_p
فروش با صندلی و میز و بدون آن امکان پذیر است
کامل نو و تمیز
دارای پدال
کرمان
۲۴ روز پیش

قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو در حد نو دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی