پیانو یاماها 163 قهوه ای کاملا نو

دست دو

واقعا نوی نو، به دلیل تغییر ساز 2 ساعت هم استفاده نشده. حتی نایلون روی پدال ها هم باز نشده. بخاطر کمبود جا کارتن ندارد.
تهران
۲۵ روز پیش

قیمت: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو یاماها 163 قهوه ای کاملا نو دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی