پیانو دیجیتال یاماها YDP-163R

دست دو

بی نهایت تمیز به شرط سلامت و تایید و کارشناسی همراه با آداپتور اصلی و صندلی
تهران
۳ ماه پیش

قیمت: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو دیجیتال یاماها YDP-163R دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی