پیانو یاماها p115 ژاپن

دست دو

پیانو واقعا سالم و درجه u0661 قیمت هم نسبت به کارکردش مناسب ،این ساز مورد تایید همه اساتید
مازندران
۲ ماه پیش

قیمت: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو یاماها p115 ژاپن دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی