پیانو یاماها پرتابل P115b

دست دو

حداکثر یک ماه استفاده شده و جعبه و دفترچه و پدال و پایه و کتاب بیر مقدماتی موجود است.
تهران
۴ ماه پیش

قیمت: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو یاماها پرتابل P115b دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی