پیانو در حد نو مدل YDP143

دست دو

فروش پیانو مدل YDP143 به همراه مترونوم اصل YOUNGCHANG
فقط یک ماه استفاده شده
فروش به علت مهاجرت
فارس
۴ ماه پیش

قیمت: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو در حد نو مدل YDP143 دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی