پیانو در حد نو مدل YDP143

دست دو

فروش پیانو مدل YDP143 به همراه مترونوم اصل YOUNGCHANG
فقط یک ماه استفاده شده
فروش به علت مهاجرت
فارس
۱۵ روز پیش

قیمت: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پیانو در حد نو مدل YDP143 دست دو
مشاوره رایگان خرید

سامان هاشمی