پیانو کورزویل M110 دست دوم

piano kurzweil M110 stock